ИНФОРМАЦИЯ

Грижа за мултитула

Всички продукти на Leatherman са произведени от 100% високо класна неръждаема стомана.

Трябва да се има в предвид обаче, че неръждаемата стомана не е напълно устойчива срещу ръжда – тя е по-скоро корозионно устойчива. В зависимост от пропорциите на металите използвани в сплавта, неръждаемата стомана може да бъде сравнително мека и силно корозионно устойчива (както например са кухненските тенджери) или може да е изключително твърда но относително корозионно устойчива. Продуктите на Летерман са от втория тип т.е. те са здрави с твърди и режещи остриета, но относително корозионно устойчиви.

Въпреки всичко, при неправилна поддръжка може да се появи корозия. Инструментите трябва да се почистват, подсушават и смазват периодично за да се избегне появата на петна или окисление, особено в случай, че се използват при висока влажност на въздуха или морска среда. След почистването трябва да се смажат осите с машинно или друг тип просмукващо масло (напр. WD – 40). Следва полиране на стоманените повърхности с полираща кърпа или неметален абразив.

Методи за почистване

В зависимост от това за какво използвате вашия Leatherman се препоръчват няколко метода на почистване.

1. Ако ползвате инструментите в среда с наличие на соли, морска например, трябва внимателно да се измиват с прясна вода, да се подсушават  и смазват с машинно масло.

2. Ако наносни или лепкави субстанции се акумулират между остриетата, инструментът може да бъде почистен с меки разтвори на детергент с вода. (Веро, CIF и други)

3. За да премахнете смола, катран или подобни субстанции, почиствайте ножа с терпентин или друг минерален разтвор. Не използвайте продукти съдържащи хлор. 

4.След почистване, инструментите се подсушават и се използва леко машинно олио (WD-40) за да се отстрани останалата влага от свръзките и осите. Това също помага и за предпазване на инструментите от бъдещо окисление и заяждане.

Заточване

Продуктите Leatherman включват ножове с прави остриета, назъбени остриета или и двете.

Методите за заточване са различни в зависимост от типа на острието. Назъбените не се заточват по същия начин както правите. Правите остриета могат да бъдат заточени със стандартни точила, точила мокър тип, керамични и други. За да се наточи назъбено острие обаче, трябва със сигурност да се използват специално пригодени затова заточващи инструменти. Правилният метод на заточване е важен за запазването на режещите извивки на назъбването. Заточвайте назъбеното острие само от режещата страна. Заточването от плоската страна (задната страна) води до изтриване (захабяване) на зъбците и намаляване ефективността на ножа.