Повече от 35 години, Leatherman помага на хората да се справят с очакваните и неочаквани проблеми в ежедневието си.