Грижа за продукта

Всички продукти на Leatherman са произведени от 100% високо класна неръждаема стомана.

Трябва да се има в предвид обаче, че неръждаемата стомана не е напълно устойчива срещу ръжда – тя е по-скоро корозионно устойчива. В зависимост от пропорциите на металите използвани в сплавта, неръждаемата стомана може да бъде сравнително мека и силно корозионно устойчива (както например са кухненските тенджери) или може да е изключително твърда но относително корозионно устойчива. Продуктите на Летерман са от втория тип т.е. те са здрави с твърди и режещи остриета, но относително корозионно устойчиви.

Въпреки всичко, при неправилна поддръжка може да се появи корозия. Инструментите трябва да се почистват, подсушават и смазват периодично за да се избегне появата на петна или окисление, особено в случай, че се използват при висока влажност на въздуха или морска среда. След почистването трябва да се смажат осите с машинно или друг тип просмукващо масло (напр. WD – 40). Следва полиране на стоманените повърхности с полираща кърпа или неметален абразив.