Заточване

Продуктите Leatherman включват ножове с прави остриета, назъбени остриета или и двете.

Методите за заточване са различни в зависимост от типа на острието. Назъбените не се заточват по същия начин както правите. Правите остриета могат да бъдат заточени със стандартни точила, точила мокър тип, керамични и други. За да се наточи назъбено острие обаче, трябва със сигурност да се използват специално пригодени затова заточващи инструменти. Правилният метод на заточване е важен за запазването на режещите извивки на назъбването. Заточвайте назъбеното острие само от режещата страна. Заточването от плоската страна (задната страна) води до изтриване (захабяване) на зъбците и намаляване ефективността на ножа.